UWAGA  RODZICE!

Informuję, że zgodnie z art.52 ust.15 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ma charakter publicznoprawny i od 01.09. 2018r. jest opłatą stałą i bezzwrotną.

 

Hymn „ Jedyneczki”

Każdy chłopiec, czy dziewczynka

Wie, gdzie w mieście jest Jedynka.

Smok ma minę uśmiechniętą

I zaprasza łapką zgiętą.

Ref. Każdy z nas dobrze wie,

„Jedyneczka” lubi mnie.

Zdrowo żyć to nasza rada.

O higienę maluch dba.

Ręce, zęby czyste zawsze

Biały uśmiech mam i ja.

Ref. Każdy z nas dobrze wie,

„Jedyneczka” lubi mnie.

Tu nauka i zabawa.

Liczyć umie każdy z nas.

A literki, choć malutkie

Zapraszają wszystkich nas.

Ref. Każdy z nas dobrze wie,

„Jedyneczka” lubi mnie.

„Jedyneczka” to Przedszkole,

w którym fajnie płynie czas.

Zdrowe życie, wiara w siebie

Jest przepustką w wielki świat.

Ref. Każdy z nas dobrze wie,

„Jedyneczka” lubi mnie.

„A B E C A D Ł O  JEDYNECZKI”

     A - adaptacja i akceptacja jako pomoc i wsparcie

B - bezpieczeństwo priorytetem przedszkola

C - czujność personelu ochroną dla dziecka

D - dialog z rodzicem podstawą współpracy

E - emocje znaczące dla poznania dziecka

F - fantazja podstawą twórczości dziecka

G – gwarancją jakości pracy dobra organizacja

H – humor w codziennej pracy z dziećmi

I - indywidualne traktowanie potrzeb dziecka

J - jednolitość oddziaływań wychowawczych

K – kwalifikacje kadry na wysokim poziomie

L - logopedia pomocą w rozwoju mowy

Ł – ład i porządek w otoczeniu dziecka

M – muzyka rozwijająca osobowość dziecka

N – nauka poprzez zabawę i doświadczanie świata

O - opieka specjalistów – pedagogów, terapeutów

P - przezwyciężanie trudności w różnych sytuacjach

R – rozumienie zachowań dziecka dla jego poznania

S – sukcesy wychowanków radością nauczyciela

T – tradycja i patriotyzm w każdej grupie wiekowej

U – uzdolnienia dzieci wyróżnieniem dla przedszkola

W – wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie

Z – zgodne współdziałanie przedszkola i rodziny