Ważne !!

 

Uwaga rodzice dzieci kończących edukację przedszkolną.

 

1. Wnioski dotyczące zwrotu za nieobecność czerwcową dziecka należy złożyć w sekretariacie placówki w nieprzekraczalnym terminie –
do 18.06.2019r. (wtorek).

 

2. Należy z góry określić planowaną nieobecność dziecka
(w sekretariacie).

 

3. Zwroty wypłacane będą w sekretariacie przedszkola
w dniach 25.06.2019 (wtorek) –w godz. 12.00-16.00

 

               26.06.2019 (środa) – w godz. 7.00-15.00

 

Po tym terminie nie będzie zwrotów w związku z przerwą wakacyjną.

„A B E C A D Ł O  JEDYNECZKI”

     A - adaptacja i akceptacja jako pomoc i wsparcie

B - bezpieczeństwo priorytetem przedszkola

C - czujność personelu ochroną dla dziecka

D - dialog z rodzicem podstawą współpracy

E - emocje znaczące dla poznania dziecka

F - fantazja podstawą twórczości dziecka

G – gwarancją jakości pracy dobra organizacja

H – humor w codziennej pracy z dziećmi

I - indywidualne traktowanie potrzeb dziecka

J - jednolitość oddziaływań wychowawczych

K – kwalifikacje kadry na wysokim poziomie

L - logopedia pomocą w rozwoju mowy

Ł – ład i porządek w otoczeniu dziecka

M – muzyka rozwijająca osobowość dziecka

N – nauka poprzez zabawę i doświadczanie świata

O - opieka specjalistów – pedagogów, terapeutów

P - przezwyciężanie trudności w różnych sytuacjach

R – rozumienie zachowań dziecka dla jego poznania

S – sukcesy wychowanków radością nauczyciela

T – tradycja i patriotyzm w każdej grupie wiekowej

U – uzdolnienia dzieci wyróżnieniem dla przedszkola

W – wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie

Z – zgodne współdziałanie przedszkola i rodziny