RODO

Polityka prywatności serwisu www.przedszkolejedyneczka.pl

1.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, zbierania i ochrony danych osobowych pobieranych od Użytkowników w związku z zasadą funkcjonowania Serwisu Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu zwanego dalej Placówką.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Dyrektor Placówki.

3. Funkcję Inspektora Danych Osobowych w Przedszkolu „Jedyneczka” w Morągu pełni Jarosław Czarnow. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez Administratora Danych, tj. Dyrektora placówki

4. W trosce o bezpieczeństwo zbieranych danych przez serwis www opracowaliśmy wewnętrzne procedury
i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

5. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż wynika to z celu funkcjonowania serwisu.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)     poprzez wyrażenie zgody na publikowanie wizerunków;

b)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

c)      poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy
do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT

 

1. Odwołanie zgody na przetwarzanie DO

2. Upoważnienie do odbioru dziecka grupy