Wielkanocne zwyczaje- zajęcia Kotków i Smerfów w Pałacu Dohnów w Morągu

 

Ciekawym doświadczeniem dla dzieci były zajęcia o tematyce wielkanocnej, które odbyły się w Muzeum Warmii i Mazur w Pałacu Dohnów w Morągu. Po interesującej prezentacji multimedialnej opisującej historię powstania pisanki, dzieci miały możliwość wykonanie własnej wybraną przez siebie techniką. Było malowanie farbami plakatowymi, rysowanie wzorków flamastrami, owijanie muliną, skrobanie. Dzieci miały ogromną satysfakcję z wykonanej własnoręcznie pisanki, nagrodą było zabranie swojego wytworu do domu.

 

Tego typu zajęcia rozbudzają zainteresowanie dzieci regionem, charakterystyczną dla niego sztuką ludową . Rozwijają motywację do włączania się w przygotowania świąteczne, kultywowanie tradycji świątecznych nie tylko wśród rówieśników, ale i w rodzinie.

w1 w2w3w4w5w6w7w8w9

Rosnę zdrowo i bezpiecznie

W ramach naszego zadania rocznego w tym roku szkolnym zorganizowaliśmy przegląd piosenki przedszkolnej pod hasłem „Rosnę zdrowo i bezpiecznie”. Do udziału w festiwalu zaprosiliśmy najstarsze grupy z Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” a także dzieci z oddziałów zerowych przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4. Piosenki były wykonywane w duetach i solo. Wszystkie były zgodne z podaną tematyką. Wykonawcy stanęli na wysokości zadania i pięknie zaśpiewali swoje utwory. Zaprezentowali bardzo wysoki poziom, dlatego wszyscy zostali w jednakowym stopniu nagrodzeni dyplomami i upominkami.

Udział dzieci w przedsięwzięciach międzyprzedszkolnych służy rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań, pozwala pokonywać nieśmiałość, rozwija odwagę, a przede wszystkim integruje ze środowiskiem rówieśniczym spoza placówki.

rzb1rzb2rzb3rzb4rzb5rzb6rzb7rzb8rzb9rzb10

Dzień Babci i Dziadka

W styczniu Nasze przedszkolaki gościły swoje babcie i dziadków z okazji ich święta. Podczas prezentacji programu artystycznego dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz wzięły udział w zabawach. Na zakończenie złożyły życzenia oraz wręczyły upominki swoim bliskim.

d1 d2d3d4d5d7d8d9d10d11d12d13d14d15d16d17d18d19d20d21d22

Święto Niepodległości w Jedyneczce

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszym przedszkolu to już wieloletnia tradycja. Przedszkole Jedyneczka mieści się na ulicy 11 Listopada, więc nie mogłoby być inaczej. 10 listopada, w przeddzień tego święta przedszkolaki miały okazję do wyrażenia swojego patriotyzmu na uroczystości przedszkolnej. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki o tematyce patriotycznej, dotyczącej zarówno ich najbliższego otoczenia- czyli przedszkola, miejscowości, a także Ojczyzny a nawet planety- Ziemi. Nie zabrakło również tradycyjnych pieśni patriotycznych w wykonaniu grupy Pszczółki. Każda grupa przygotowała uroczą cząstkę patriotycznego programu. Najstarsze grupy Smerfy i Kotki udekorowane w biało- czerwone szarfy wystąpiły również w Domu Kultury na miejskiej uroczystości zorganizowanej przez Morąskie Stowarzyszenie Dialog oraz Morąski Dom Kultury z programem Kochamy naszą Ojczyznę.

Takie spotkania tworzą wspólnotę najmłodszych obywateli miasta, jednoczą Morążan- zarówno tych małych jak i dorosłych. A przede wszystkim uczą miłości do Ojczyzny i wyrabiają poczucie patriotyzmu, obywatelskiego obowiązku i odpowiedzialności za swój kraj. A to- czego nauczą się w przedszkolu- będzie owocowało w ich dorosłym życiu.

sn1sn2sn3sn4sn5sn6sn7sn8sn9sn10

Przedszkolaki w Ratuszu

15 października Morąski Związek Niewidomych i Niedowidzących obchodził Międzynarodowy Dzień Białej Laski. W tym dniu przedszkolaki z grupy Kotki i oddziału integracyjnego Smerfy wybrały się z programem artystycznym do morąskiego Ratusza. Recytowały wiersze i śpiewały piosenki, których myślą przewodnią była tolerancja odmienności. Dzieci wręczyły przygotowane prezenty- stroik z różyczek oraz jesienną pracę plastyczną na ręce Pani prezes Barbary Tolak dla wszystkich członków związku. Spotkania takie służą uwrażliwianiu dzieci na różnego rodzaju niepełnosprawności u innych. Uczą zrozumienia i integrują ze środowiskiem lokalnym.

pr1pr2pr3pr4pr5pr6pr7pr10pr8pr9