Rekrutacja

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Dyrektor Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu ogłasza:

zapisy na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą

od 18 marca do 29 marca 2019 roku.

Rekrutacja obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe

na obszarze Gminy Morąg na 5 lub 9,5 godziny.

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie placówki lub ze strony internetowej (www.przedszkolejedyneczka.pl) od dnia 11.03.2019r.

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola od 18.03.2019r. do 29.03.2019r.

 

UWAGA RODZICE!!!

 

Informuję, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do Burmistrza Morąga o potwierdzenie tych okoliczności.

 

1. Zasady rekrutacji

2. Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola

3. Oświadczenia

4. Klauzula informacyjna

5. Potwierdzenie woli

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych