Rok założenia: 1945

Godziny pracy: 6.30 – 16.00

Liczba miejsc: 150

Liczba oddziałów: 6

Grupa I Gwiazdki
Grupa II Motylki
Grupa III Misie
Grupa IV Żabki
Grupa V Zajączki
Grupa VI Smerfy

Kadra pedagogiczna:

* 12 nauczycieli
* logopeda
* katecheta

Personel administracyjno – obsługowy:

* 2 etaty administracyjne
* 8 pomocy nauczyciela
* 3 kucharki
* 1 konserwator

Przedszkole Jedyneczka zapewnia:

*  profesjonalną opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
*  dogodne dla rodziców godziny pracy,
*  wykwalifikowany personel,
*  ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
*  bogatą ofertę imprez rodzinnych i środowiskowych,
*  ciekawe zajęcia dodatkowe – taniec towarzyski, język angielski,
*  opiekę  logopedyczną,
*  wyposażony gabinet do pracy rewalidacyjnej z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
*  dobre warunki pobytu dzieci w salach,
*  smaczne, domowe posiłki, z uwzględnieniem diet dla dzieci z alergią.

 

Opieka logopedyczna

Dzieci objęte są opieką logopedyczną. Logopeda przedszkolny przeprowadza badania dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy. Nauczyciele-wychowawcy podczas zajęć edukacyjnych prowadzą z dziećmi ćwiczenia artykulacyjne, dbają o prawidłowe wymawianie głosek, wykonują ćwiczenia narządów artykulacyjnych i oddechowe. Dzieci z problemami logopedycznymi, w zależności od decyzji rodziców, biorą udział w bezpłatnej indywidualnej terapii, którą prowadzi logopeda przedszkolny.

Opieka dydaktyczno-wychowawcza

Kadra pedagogiczna morąskiej „Jedyneczki”, to osoby z doświadczeniem, podnoszące swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Wszystkie nauczycielki ukończyły studia wyższe, systematycznie uczestniczą w kursach, warsztatach i studiach podyplomowych, a zdobyte doświadczenia i nowe pomysły wdrażają do pracy z dziećmi. Zapewniają opiekę i wszechstronny rozwój dzięki stosowaniu nowoczesnych metod pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Cały personel naszej placówki dba o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w jego życiu społecznym. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą, których jakość jest znacząca dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach. Fakt ten wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i zaspokajania potrzeb, co niesie za sobą większe napięcie emocjonalne. W tym okresie dziecko uczy się nowej dla siebie roli przedszkolaka. Aby stworzyć dzieciom lepszy start przedszkolny, a przede wszystkim złagodzić stres wywołany przez zmianę ich środowiska, naszym zadaniem jest zadbanie aby czuły się  bezpiecznie, a zdobywanie nowych umiejętności było radosne, przyjemne i jak najmniej stresujące.