OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

 

Dyrektor Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu ogłasza:

zapisy na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będą

od 27 marca do 07 kwietnia 2017 roku.

 

Rekrutacja obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe

na obszarze Gminy Morąg na 5 lub 9,5 godziny.

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie  placówki lub ze strony internetowej (www.przedszkolejedyneczka.pl)

od dnia 21.03.2017r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie przedszkola od 27.03.2017r.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o deklaracji

2. Deklaracja na kontynuację

3. Oświadczenia 2017

4. Wniosek zgłoszenia dziecka 2017

5. Zasady rekrutacji

6. Potwierdzenie woli

„A B E C A D Ł O  JEDYNECZKI”

     A - adaptacja i akceptacja jako pomoc i wsparcie

B - bezpieczeństwo priorytetem przedszkola

C - czujność personelu ochroną dla dziecka

D - dialog z rodzicem podstawą współpracy

E - emocje znaczące dla poznania dziecka

F - fantazja podstawą twórczości dziecka

G – gwarancją jakości pracy dobra organizacja

H – humor w codziennej pracy z dziećmi

I - indywidualne traktowanie potrzeb dziecka

J - jednolitość oddziaływań wychowawczych

K – kwalifikacje kadry na wysokim poziomie

L - logopedia pomocą w rozwoju mowy

Ł – ład i porządek w otoczeniu dziecka

M – muzyka rozwijająca osobowość dziecka

N – nauka poprzez zabawę i doświadczanie świata

O - opieka specjalistów – pedagogów, terapeutów

P - przezwyciężanie trudności w różnych sytuacjach

R – rozumienie zachowań dziecka dla jego poznania

S – sukcesy wychowanków radością nauczyciela

T – tradycja i patriotyzm w każdej grupie wiekowej

U – uzdolnienia dzieci wyróżnieniem dla przedszkola

W – wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie

Z – zgodne współdziałanie przedszkola i rodziny


gra ekologiczna

     Gra ekologiczna